Vikiplast

Standardy

Standaryzacja i certyfikacja

Dbając o dobro klientów oraz chcąc zapewnić wysoki standard wytwarzanych przez nas wyrobów firma Viki Plast S.A. wprowadziła i stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z normą EN ISO 9001:2008

Ponadto firma realizuje wszelkie zadania zgodnie z zasadami HACCP oraz wymaganiami Codex Alimentarius Commission.

Produkujemy wyroby zgodnie z Dyrektywami Unijnymi dotyczącymi wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Stosujemy zasadę identyfikowalności (traceability) pozwalającą na możliwość śledzenia drogi materiału i wyrobu na wszystkich etapach procesu produkcji.

Wszyscy pracownicy znają i stosują się do zasad GHP/GMP oraz są na bieżąco szkoleni.

Cała kadra dba o utrzymanie wysokich standardów, co ma przełożenie na zadowolenie klientów.