Vikiplast

Spółka

Komunikacja z akcjonariuszami

VIKI PLAST S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej (adres: 26-111 Skarżysko-Kamienna, ulica I. Mościckiego 24), wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez:

Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000374993
REGON 260106607
NIP 6631797896.

VIKI PLAST S.A. jest innowatorem na rynku wyrobów z tworzyw sztucznych. Specjalizuje się w produkcji profesjonalnych kapsli do butli stosowanych w dystrybutorach wody oraz akcesoriów używanych w tych dystrybutorach.

Przedsiębiorstwo VIKI PLAST funkcjonuje od 1981 r. i do tej pory w jego ramach opracowano oraz opatentowano wiele nowych produktów.

Organy spółki

Na dzień 1 grudnia 2019 r. skład organów VIKI PLAST S.A. przedstawia się następująco:

ZARZĄD
Tadeusz Morysiński – Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA
Tadeusz Morysiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Małgorzata Katarzyna Kraska – Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Aleksandra Morysińska – Członek Rady Nadzorczej

Statut spółki