Vikiplast

Laboratorium

W ramach ciągłego rozwoju zakładu i koniecznością monitorowania jakości wytwarzanych przez nas wyrobów, działa laboratorium mikrobiologiczne.

Badania laboratoryjne

Do badań realizowanych przez nasze laboratorium wchodzi ocena czystości mikrobiologicznej gotowego wyrobu oraz półproduktów w różnych zakresach.

 

Co badamy

  • oznaczamy ogólną liczbę drobnoustrojów
  • oznaczamy liczbę bakterii z grupy coli (w tym Escherichia coli)
  • oznaczamy gronkowce koagulazododatnie (S.Aureus)
  • oznaczamy pleśnie i drożdże

Badania produkcji

Aby zapewnić wysoki standard wytwarzanych przez nas wyrobów stale monitorujemy również środowisko produkcji. Laboratorium wykonuje badania czystości mikrobiologicznej powietrza, linii technologicznej a także rąk pracowników.

Normy

Wszystkie badania wykonywane są w oparciu o opracowane instrukcje bazujące na Polskich Normach oraz literaturze tematu. Wszelkie zapisy i wyniki są raportowane a badania prowadzone są przez wykwalifikowany personel. Laboratorium stale dąży do doskonalenia w zakresie realizowanych przez siebie działań.

1000
tons of yarn
1000
tons of knitted fabric
1000
tons of dyed fabric
1000
tons ready-made clothes