Vikiplast

Informacja o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

VIKI PLAST S.A. zgodnie z art. 42 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz.888) z późn. zm., informuje Klientów o opakowaniach stosowanych w jednostce handlu hurtowego, detalicznego oraz w sprzedaży wysyłkowej, jak również o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi z nich powstającymi:

  1. Opakowania stosowane w sprzedaży przez firmę Viki Plast S.A. obejmują wyłącznie bezzwrotne: opakowania kartonowe, worki z tworzywa sztucznego, folie stretch oraz palety drewniane
  2. Spółka Viki Plast nie ma prawnego obowiązku oraz nie prowadzi zbiórki odpadów opakowaniowych powstających po opakowaniach stosowanych w jednostce sprzedaży
  3. Zużyte opakowania po produktach oferowanych przez Viki Plast S.A. należy zagospodarować we własnym zakresie poprzez umieszczenie ich w odpowiednich pojemnikach na odpady lub przekazanie ich do recyklingu
  4. Zabronione jest umieszczanie zużytych opakowań po produktach oferowanych przez Spółkę Viki Plast w pojemnikach nieprzewidzianych do gromadzenia tego rodzaju odpadów
  5. Na opakowaniach kartonowych z nadrukiem Monocap znajdują się następujący rodzaj oznaczeń: